Materiały elektroizolacyjne
MIKANITMikanit ma zastosowanie w elektromechanice i termo-mechanice, wszędzie tam, gdzie stawiane są następujące  wymagania:
Odporność na wysokie temperatury, nawet w otwartym płomieniu do 1000°C;
Niska przewodność cieplna;
Doskonała izolacja elektryczna;
Wysoka wytrzymałość na ściskanie;
Odporność na większość substancji chemicznych, w szczególności oleje i smary;
Brak zawartości azbestu
Całkowite bezpieczeństwo dla środowiska i nietoksyczność.

Mikanit stosowany do izolacji cewki indukcyjnej od ogniotrwałej wymurówki w bezrdzeniowych piecach indukcyjnych przynoszą następujące korzyści:

• Stanowią barierę przeciw gazom węglowym,
• Zapewniają
doskonałą płaszczyznę poślizgu i chronią cewkę indukcyjną przed
ścieraniem, które mogłoby powstać przy rozpieraniu i kurczeniu
wykładziny ogniotrwałej w wyniku działania czynnika rozszerzalności
cieplnej,
• Stanowią elektryczną izolację pomiędzy cewką pod napięciem a roztopionym metalem,
• Optymalizują przepływ ciepła i chronią wykładzinę ogniotrwałą przed jej spiekaniem się
• Zapobiegają wczesnym wyciekom metalu i w konsekwencji bardzo kosztownym uszkodzeniom cewki indukcyjnej,
• Ułatwiają wybijanie zużytego tygla/wymurówki,
• Wydłużają żywotność tygla/wymurówki i obniżają koszty remontów i przestojów


Płyty szklano-epoksydowePłyty szklano-epoksydowe to laminat składający się z tkaniny szklanej nasycony zywicą epoksydową. Posiada bardzo dobre właściwości dielektryczne oraz mechaniczne oraz wyróżnia się niską chłonnością wody. Dodatkowo:
• TSE-2 /EPGC 201/- Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w warunkach wysokiej wilgotności i temperaturze do 130°C. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody,
• TSE-3 /EPGC 203/ - Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 155°C.,
• TSE-5 /EPGC 202/ - Właściwości dielektryczne i mechaniczne jak TSE-2, kategoria palności FVO,
• TSE-6 /EPGC 308/- Bardzo dobre właściwości mechaniczne i dielektryczne w temperaturze do 180°C.
Rodzaje
- płyty szklano-epoksydowe (grubości od 0,5mm do 60 mm) - formaty 1000x1000 mm oraz 1000x2000 mm

MTR IZO S.C.
Dariusz Lenarczyk, Kazimierz Topa

Dawidy ul. Warszawska 11B
05-090 Raszyn

NIP: 534-249-86-55
Tel.+48 22 349 95 35
Fax: +48 22 349 95 92
KONTAKT SZCZEGÓŁOWY