Materiały dla Odlewni

Oddzielacze, pudry odlewnicze, kształtki z włókien glinokrzemianowych, zasypki, kleje odlewnicze, sznury uszczelniające, sznury odpowietrzające, pokrycia odlewnicze do staliwa, pokrycia odlewnicze do żeliwa, pasty naprawcze, rękawy dylatacyjne, łyżki.

 


MTR IZO S.C.
Dariusz Lenarczyk, Kazimierz Topa

Dawidy ul. Warszawska 11B
05-090 Raszyn

NIP: 534-249-86-55
Tel.+48 22 349 95 35
Fax: +48 22 349 95 92
KONTAKT SZCZEGÓŁOWY